ធនធានទាំងអស់

បង្វិលផ្គូផ្គងចំនួន

ល្បែងការចងចាំឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរ

សកម្មភាព ៖  ល្បែងការចងចាំឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរ ចិត្តចលភាព បំណិនចលកតូច (ការហ្វឹកហាត់បង្កើនកម្លាំង សម្របសម្រួលសាច់ដុំដៃ និងភ្នែកសាច់ដុំភ្នែក)។ សិក្សាសង្គមការលើកតម្កើនវប្បធម៌ (កាលើកតម្កើនវប្បធម៌របស់ខ្លួន) គោលបំណង ៖ (ចិត្តចលភាព) ប្រាប់ពីររបៀបធ្វើចលនាដៃតាមទម្រង់ផ្សេងៗដោយការធ្វើអ្វីមួយ ឬលេងល្បែង។បង្ហាញពីរបៀបធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្រង់ផ្សេងៗនៃសកម្មភាពរួមមួយ។ (សិក្សាសង្គម) ប្រាប់បានពីឈ្មោះបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ជាដើម។ប្រាប់បានពីឈ្មោះឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរដូច ខ្លុយ រនាតឯក តាខេ ចាបុី ស្គរធំ ស្គរតូច គង….។កម្រិតសិក្សា ៖ ទាប មធ្យម ខ្ពស់រយៈពេល ៖ ៣០ នាទី  ឧបករណ៍ ៖ កាតឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរ ការរៀបចំ ៖ ត្រៀមកាតដែលនិយាយពីឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរច្រើនប្រភេទដែលមានជាគូរៗសម្រាប់ឧបករណ៍មួយប្រភេទ។ កាតត្រូវតែមានគ្រប់ឈុតសម្រាប់ក្រុមនីមួយៗ ។ សេក្ដីណែនាំ៖  បំរែបំរួលលោកគ្រូ អ្នកគ្រូអាចស្វែងរកសម្លេងពិតប្រាកដមកចាក់ឱ្យក្មេងៗស្តាប់តាមយូធ្យូបក៏បាន។

ល្បែងផ្គូផ្គងលេខនិងកន្រ្តក

សកម្មភាព ៖ ល្បែងផ្គូផ្គងលេខនិងកន្រ្តក ចិត្តចលភាព បំណិនចលកធំ   (ការហ្វឹកហាត់បង្កើនកម្លាំង សម្របសម្រួលសាច់ដុំតូច និងសាច់ដុំធំ)។បុរេគណិត​ បរិមាណ និងចំនួន​  (ស្គាល់ និងយល់លេខតាង និងការគណនាលេខសាមញ្ញៗ) ។ គោលបំណង ៖ (ចិត្តចលភាព) ប្រាប់ពីររបៀបធ្វើចលនាដៃតាមទម្រង់ផ្សេងៗដោយការធ្វើអ្វីមួយ ឬលេងល្បែង។បង្ហាញពីរបៀបធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្រង់ផ្សេងៗនៃសកម្មភាពរួមមួយ។(បុរេគណិត​) ប្រាប់បានពីចំនួនលេខ និងយល់ន័យពី ១ដល់៣០តាមលំដាប់លំដោយ ឬលើសពីនេះ។កម្រិតសិក្សា ៖ ទាប មធ្យម ខ្ពស់ សៀវភៅ ៖ ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅរឿង  ៉យក្សចម្លែក  ៉រយៈពេល ៖ ១០ នាទី  ឧបករណ៍ ៖ កាតលេខ ១ដល់៥ និងកញ្រ្ចែងចំនួន ៥មានដោតឈើដាក់លេខដូចខាងក្រោម។  ការរៀបចំ ៖ មានកាតអ៊ុតពីលេខ១ដល់៥ក្នុង១ ដុំ ។ត្រូវចែកកាតម្នាក់ ១សន្លឹកតាមចំនួនក្មេងៗនៅក្នុងថ្នាក់។មានកញ្ច្រែងចំនួន ៥ហើយបិទលេខនៅលើកញ្ច្រែងទាំងនោះពីលេខ ១ដល់៥។  សេចក្ដីណែនាំ៖  ការប្រែប្រួល៖  ល្បែងនេះអាចលេងជាមួយនឹងលេខផ្សេងពីហ្នឹងក៏បានដែរ។  កាតអាចធ្វើជា ពណ៌ ផ្លែឈើ ព្យញ្ជនៈ […]

ល្បែងគូររង់-និងគូសភ្ជាប់-​​ក-អ_C

ល្បែងគូររង់-និងគូសភ្ជាប់-​​ក-អ_B