ធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង មែកធាងគ្រួសារ

បទចម្រៀង មែកធាងគ្រួសារ / Family Finger Song ១. ខ្ញុំគឺជាកូនច្បង នៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំមានម៉ាក់មានប៉ា (២ដង)ហើយមានលោកយាយ លោកតា ហើយនឹងបងប្អូន នៃវង្សត្រកូល។ ២. នៅមានពូមីងខ្ញុំទៀត ហើយនឹងអ៊ំប្រុស និងអ៊ំស្រី (២ដង)ហើយមានទាំងសាច់ថ្លៃ គ្រាន់លើកខ្លីៗ នៅមានច្រើនទៀត។ ៣. ផៅពង្សត្រកូល យើងមាន មានច្រើនសន្ដាន (២ដង)ចូរយើងគ្រប់ប្រាណ ទាំងប្រុសទាំងស្រី ត្រូវដឹងឱ្យច្បាស់នេះគឺជាទម្លាប់ពីបុរាណ។

ព្រះអាទិត្យរះហើយ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

បទចម្រៀង ព្រះអាទិត្យរះហើយ ១. ព្រះអាទិត្យរះហើយ នាំគ្នាលើកដៃ (កឹកឺកាកឺក)ព្រះអាទិត្យរះហើយ នាំគ្នាលើកដៃយកពន្លឺថ្ងៃ រាងកាយមាំមួនអើអឺអើងអើយ (២ដង) ២. ពត់ខ្លួនទៅមុខ ពត់ខ្លួនទៅក្រោយ (កឹកឺកាកឺក)ពត់ខ្លួនទៅមុខ ពត់ខ្លួនទៅក្រោយខ្យល់បក់មកហើយ នាំគ្នារេរាំអើអឺអើងអើយ (២ដង) ៣. ហាត់ប្រាណរាល់ព្រឹក រាងកាយមាំល្អ (កឹកឺកាកឺក)ហាត់ប្រាណរាល់ព្រឹក រាងកាយមាំល្អសុខភាពបវរ ប្រាជ្ញាភ្លឺថ្លាអើអឺអើងអើយ (២ដង)

ស្រដៀវ (ព៌ណ/ខ្មៅស)

ស្គរសម្ភោរ (ព៌ណ/ខ្មៅស)

ស្គរយីកេ (ព៌ណ/ខ្មៅស)

ស្គរឆៃយ៉ាំ (ព៌ណ/ខ្មៅស)

ទ្រសោ (ព៌ណ/ខ្មៅស)

រូបភាពឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរទាំងអស់ (ពណ៌)