< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ទង់ព្រះពុទ្ធសាសនា

បទចម្រៀង កុមារគំរូ (ណែនាំការរាំ)

បទចម្រៀង កុមារគំរូ / Being Good Song ១. កាលខ្ញុំនៅតូច ជាសិស្សកំហូច រៀនខ្លាចសាលា     ចូលរៀនដំបូង យំនឹកម៉ាក់ប៉ា     មិនដឹងម៉ោងណា គ្រូឱ្យទៅផ្ទះ ។ ២. នៅក្នុងសាលា ត្រូវខំសិក្សា ក្រេបយកចំណេះ     វិជ្ជាជាស្ពាន ជាយាន្តជំនិះ      ជួយឱ្យយើងឈ្នះ ផុតទុក្ខវេទនា ។ ៣. ពេលឆ្ងល់ខ្ញុំសួរ         អ្វីគួរមិនគួរ​ ​​​​​​គ្រូតែងតែឆ្លើយ     ទូន្មានប្រដៅ ហើយជួយបកស្រាយ      ជាហេតុធ្វើឲ្យ ខ្ញុំចង់សិក្សា​​​​ ។ ៤. ពេលដល់ម៉ោងទៅផ្ទះ យើងត្រូវសំពះជម្រាបលាគ្រូ     នេះហើយគឺជាកុមរគំរូ ចេះគោរពគ្រូគោរពចាស់ទុំ ។

សន្លឹកកិច្ចការទាំងអស់ របស់ រឿង កុមារគំរូ

ល្បែងតម្រៀបលេខនិងផាត់ពណ៌_១-៣១

ស្វែងរក៥ចំណុចខុសគ្នា

ស្វែងរក៧ចំណុចខុសគ្នា

ស្វែងរក១០ចំណុចខុសគ្នា

ល្បែងផ្គុំរូបភាព_c_C_B

ល្បែងផ្គុំរូបភាព_b_C_B