< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង កុមារគំរូ (ណែនាំការរាំ)


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

បទចម្រៀង កុមារគំរូ / Being Good Song

១. កាលខ្ញុំនៅតូច ជាសិស្សកំហូច រៀនខ្លាចសាលា

    ចូលរៀនដំបូង យំនឹកម៉ាក់ប៉ា

    មិនដឹងម៉ោងណា គ្រូឱ្យទៅផ្ទះ ។

២. នៅក្នុងសាលា ត្រូវខំសិក្សា ក្រេបយកចំណេះ

    វិជ្ជាជាស្ពាន ជាយាន្តជំនិះ 

    ជួយឱ្យយើងឈ្នះ ផុតទុក្ខវេទនា ។

៣. ពេលឆ្ងល់ខ្ញុំសួរ         អ្វីគួរមិនគួរ​ ​​​​​​គ្រូតែងតែឆ្លើយ

    ទូន្មានប្រដៅ ហើយជួយបកស្រាយ 

    ជាហេតុធ្វើឲ្យ ខ្ញុំចង់សិក្សា​​​​ ។

៤. ពេលដល់ម៉ោងទៅផ្ទះ យើងត្រូវសំពះជម្រាបលាគ្រូ

    នេះហើយគឺជាកុមរគំរូ ចេះគោរពគ្រូគោរពចាស់ទុំ ។