ធនធានទាំងអស់

ព្រះអាទិត្យរះហើយ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

បទចម្រៀង ព្រះអាទិត្យរះហើយ ១. ព្រះអាទិត្យរះហើយ នាំគ្នាលើកដៃ (កឹកឺកាកឺក)ព្រះអាទិត្យរះហើយ នាំគ្នាលើកដៃយកពន្លឺថ្ងៃ រាងកាយមាំមួនអើអឺអើងអើយ (២ដង) ២. ពត់ខ្លួនទៅមុខ ពត់ខ្លួនទៅក្រោយ (កឹកឺកាកឺក)ពត់ខ្លួនទៅមុខ ពត់ខ្លួនទៅក្រោយខ្យល់បក់មកហើយ នាំគ្នារេរាំអើអឺអើងអើយ (២ដង) ៣. ហាត់ប្រាណរាល់ព្រឹក រាងកាយមាំល្អ (កឹកឺកាកឺក)ហាត់ប្រាណរាល់ព្រឹក រាងកាយមាំល្អសុខភាពបវរ ប្រាជ្ញាភ្លឺថ្លាអើអឺអើងអើយ (២ដង)

បទចម្រៀង រថភ្លើង

ប្រភេទសកម្មភាព

បទចម្រៀង រថភ្លើង រទេះភ្លើងកូនក្មេងបរទៅ បរសំដៅទៅសាលារៀន មកមិត្តអើយ យើងតាមពីក្រោយ ហើយពួកយើង បរទៅមុខទៀត ទីង ទីង ឈិក ឈិក

បទចម្រៀង គោមួយ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

បទចំរៀង គោមួយ (A Cow) គោមួយព្រួយចិន្តា ដើរឯការកអាហារឆី ស្រាប់តែទៅជួបស្មៅខ្ចី អរពេកក្រៃឆីជាអាហារ​ (២ដង) ។

ផលប្រយោជន៏របស់ស្បែកជើង

ប្រភេទសកម្មភាព

កំពូលប្រាសាទ

ប្រភេទសកម្មភាព

រាំលេងក្រោមខែភ្លឺថ្លា

ប្រភេទសកម្មភាព