ធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ផ្លែចេក

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

បទចម្រៀង ផ្លែចេក / Banana Song ១. មានចេកមួយផ្លែបានហោះចេញមកពីលើ ទិសខាងត្បូង ក្រោមផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវ ហើយមានក្មេងពីរនាក់បានឃើញ ហើយក៏បានដណ្តើមគ្នា តែចេកនោះក៏ហោះចេញ ផ្លែចេកនោះក៏បានហោះ ទៅលើមេឃវិញ តើផ្លែចេកនោះកំពុងតែហោះទៅណានឹង? ផ្លែចេក ផ្លែចេក ចេក ចេក ចេក។ ២. មានកូនចាបមួយ កំពុងនៅក្នុងសំបុកលើដើមឈើ បានមើលទៅលើមេឃ ហើយក៏បានឃើញផ្លែចេកនោះ ហោះចូលក្នុងសំបុកវា កូនចាបនោះឆ្លល់ណាស់ ផ្លែចេកគ្មានស្លាបទេ តែអាចហោះបាន ផ្លែចេកគ្មានស្លាបទេ មិចក៏វាអាចហោះបាន? ផ្លែចេក ផ្លែចេក ចេក ចេក ចេក។ ៣. កូនចាបសួរថា តើឯងមកពីណា? អូ! ហេតុអ្វីបានជាឯងចឹកខ្ញុំអញ្ចឹង? ផ្លែចេកក៏បានហោះចេញពីកូនចាប ព្រោះខ្លាចកូនចាបស៊ីវា ខ្ញុំខ្លាចគេស៊ីខ្ញុំ ផ្លែចេកក៏បានហោះចេញពីកូនចាបនោះ។ ផ្លែចេក ផ្លែចេក ចេក ចេក ចេក។ ៤. មានសត្វក្រពើមួយ តែរាំនៅឆ្នេរសមុទ្រ ហើយពេលគាត់កំពុងរាំ ចេកនោះក៏ហោះមកឈប់មុខគាត់ […]

បទចម្រៀង ទឹកក្រឡុក

បទចម្រៀង ទឹកក្រឡុក / Mix Juice Song 1. ផ្លែប៉ោម ផ្លែប៉ោម ថ្ពាល់ដូចជាផ្លែប៉ោម ផ្លែក្រូច ផ្លែក្រូច ភ្នែកដូចជាផ្លែក្រូច ផ្លែម្នាស់ ផ្លែម្នាស់ ច្រមុះដូចជាផ្លែម្នាស់ មាត់ដូចជាផ្លែចេក- ញញឹម! 2. ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក បន្តិចទៀត។ ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក បន្តិចទៀត។ ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ធ្វើរួចហើយ។ ញុំាទឹកក្រឡុកជាមួយគ្នា – ឆ្ញាញ់! * ក្រោយ ឬ មុន ច្រៀងចំរៀងនេះ, លោកគ្រូ អ្នកគ្រូអាចសួរសិស្ស គូសរូបភាពនៃមុខមនុស្សជាមួយផ្លែឈើទាំងនោះ ជាសកម្មភាពគំនូរ។

ល្បែងគូរភ្ជាប់ខាងក្នុងរបស់ផ្លែឈើ_C_B

ល្បែងគូរភ្ជាប់ស្រមោលផ្លែឈើ_C_B

ល្បែងរាប់ចំនួននិងផាត់ពណ៌_១-៣១_b

ល្បែងបំពេញលេខក្នុងប្រអប់_១-៦

ល្បែគូសតាមស្នាមចុចលេខ១-៣១