< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងទះដៃចាប់គូរ


10-15 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
 • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម
 • បុរេគណិត បុរេគណិត
 • ភាសាខ្មែរ ភាសាខ្មែរ

សកម្មភាព ៖ ល្បែងទះដៃចាប់គូរ
ចិត្តចលភាព

បំណិនចលកតូច (ការហ្វឹកហាត់បង្កើនកម្លាំង សម្របសម្រួលសាច់ដុំដៃ និងភ្នែកសាច់ដុំភ្នែក)។

សិក្សាសង្គម 
ម្រៀង និងតន្រ្តី (ចំណេះដឹងបច្ចេកទេសចលនា ការច្នៃប្រឌិត និងបទពិសោធតន្រ្តី) ។
បុរេគណិត​
បរិមាណ និងចំនួន​  (ស្គាល់ និងយល់លេខតាង និងការគណនាលេខសាមញ្ញៗ) ។
គោលបំណង

(ចិត្តចលភាព) ប្រាប់ពីររបៀបធ្វើចលនាដៃតាមទម្រង់ផ្សេងៗដោយការធ្វើអ្វីមួយ ឬ លេងល្បែង។

(សិក្សាសង្គម) ប្រាប់បានពីរបៀបទះដៃ។

(បុរេគណិត​) ប្រាប់បានពីចំនួនលេខ និងយល់ន័យពី ១ដល់៣០តាមលំដាប់លំដោយ ឬលើសពីនេះ។

កម្រិតសិក្សា ៖ ទាប មធ្យម ខ្ពស់

សៀវភៅ ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅរឿង  ៉យក្សចម្លែក  ៉
រយៈពេល ១០ នាទី 

ឧបករណ៍ កុមារច្រៀងចំរៀង សម្រាប់ចាក់ចម្រៀង។

ការរៀបចំ រៀបចំការណែនាំពីរបៀបនៃការលេងហ្គេមនេះឱ្យបានច្បាស់។

សេចក្ដីណែនាំ៖

 1. ជ្រើសរើសបទចម្រៀងដែលក្មេងៗចូលចិត្ត ឬ មានក្មេងណាម្នាក់ដែលចេះច្រៀងបទនោះ ព្រោះវាងាយនឹងឱ្យក្មេងៗរាំ ឬ ក៏ទាំងពីរគឺកាន់តែល្អ។
 2. និយាយថា៖ថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលេងល្បែងទះដៃចាប់គូរជាមួយកូនៗទាំងអស់គ្នា។
 3. ឱ្យក្មេងឈរនៅទល់មុខលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ។
 4. ពន្យល់ក្មេងៗថាបើទះដៃតែ ១ម្ដង ។ ក្មេងៗត្រូវនៅម្នាក់ឯងដោយមិនចាប់គូរជាមួយនរណាទេ ព្រោះទះដៃតែ ១ម្ដង។
 5. លោកគ្រូ អ្នកគ្រូទះដៃ ៣ដងក្មេងៗត្រូវរត់ទៅរកគ្នាឱ្យបាន២នាក់ផ្សេងទៀត ដើម្បីបង្កើត

ជាក្រុម៣នាក់ដូចដែលបានទះដៃ។ 

 1. ក្មេងណាដែលនៅសល់ម្នាក់ ឬ២នាក់នោះ ដែលមិនគ្រប់ចំនួន៣នាក់ដូចការទះដៃពួកគេនឹងត្រូវ
  ចាក់ចេញពីការលេងហ្គេមនោះ ឬ ត្រូវច្រៀងនឹងរាំជំនួសលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ។ 
 2. ទះដៃបែបនេះរហូត តែច្រើនដង ពី១ដល់១០។

ការប្រែប្រួល៖ 

ប្រសិនបើអាច សូមឱ្យមានក្មេងណាម្មាក់ឡើងទៅជាមេក្រុមម្ដងជំនួសលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ។