< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងដោតខ្សែចូលលេខ


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃពណ៌, កន្ត្រៃ, ខ្សែ, កាវ, ក្រដាសកេះ, ក្រដាសពណ៌, ប៊ិកហ្វឺត
អ្នកគ្រូ​ កង ច័ន្ទបូរី
សាលាមត្តេយ្យខេត្តពោធិ៍សាត់
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម
  • បុរេគណិត បុរេគណិត