< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងទស្សទាយសម្ភារធ្វើពីអ្វី?


15-30 នាទី
២ នាក់លើស
៣ឆ្នាំ លើស
ក្រមា
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • ភាសាខ្មែរ ភាសាខ្មែរ

ល្បែង ទស្សទាយសម្ភារធ្វើពីអ្វី?

វិទ្យាសាស្ត្រ  (ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ) ការស្វែងយល់ដោយសង្កេត 

ភាសាខ្មែរ    (ការប្រើពាក្យតាមវេយ្យាករណ៍)៖ ការយល់ពីវេក្យស័ព្ទ ឃ្លា និងល្បះ 

គោលបំណង ៖

វិទ្យាសាស្ត្រ ៖ ពិសោធន៍ និងស្វែងយល់ដោយប្រើប្រាស់សម្ភារផ្សេងៗ ក្នុងការលេងដូចជា អណ្ដែត ជ្រាបទឹក និងជ្រាបទឹក វត្ថុរលាយ និងមិនរលាយ ការលាយពណ៌ បណ្ដះគ្រាប់ធញ្ញជាតិ ខ្យល់ជាដើម។ 

ភាសាខ្មែរ ៖ ប្រាប់បានពីពាក្យដែលទាក់ទងនឹងសម្ភារប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ និងសកម្មភាពចាំបាច់មួយចំនួន និងនិយាយជាឃ្លា ល្បះឱ្យបានច្បាស់ពីប្រធានបទអ្វីមួយដោយមិនចាកប្រធាន។ 

រយៈពេល ៖ ៣០ នាទី 

ឧបករណ៍ ៖ សម្ភារមួយចំនួនដែលធ្វើពីថ្ម ឈើ ជ័រប្លាសស្ទីកជាដើម… 

កម្រិតសិក្សា ៖ ទាប មធ្យម និងខ្ពស់  

ការរៀបចំ ៖ ដាក់សម្ភារទាំងនោះនៅក្នុងប្រអប់មួយ រៀបសម្ភារទាំងនោះឱ្យបានរួចរាល់ 

សេក្ដីណែនាំ៖
(
ល្បែងនេះលេងក្រោយពីក្មេងៗស្តាប់រឿងនិទានរួច «យើងអាច គ្រាន់តែតាមវិធីផ្សេងគ្នា»ក៏បាន។)

  1. និយាយប្រាប់ក្មេងៗពីជនពិការភ្នែក ដែលអានសៀវភៅដោយប្រើសៀវភៅអក្សរស្ទាប។
  2. បង្ហាញពីឧទាហរណ៍ដោយបិទភ្នែកជាមួយកន្សែង ឬក្រណាត់ ។
  3. បង្ហាញក្មេងៗថាថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងសម្ដែងធ្វើជាពិការភ្នែកដូចជាចិន្តាដែរ ។
  4. ពួកគេត្រូវបិទភ្នែកដោយកន្សែង ឬក្រណាត់ បន្ទាប់មកលូកចាប់យកសម្ភារមួយ និងទាយថាសម្ភារនោះឈ្មោះអ្វី? និងធ្វើអំពីអ្វី? 
  5. ក្មេងៗដែលនៅកន្លែងត្រូវនៅឱ្យស្ងៀម កុំប្រាប់ឱ្យសោះ។
  6. ប្រសិនបើពួកគេទាយមិនត្រូវយូរពេក អាចប្រាប់តម្រុយពួកគេតិចៗបាន ដើម្បីឱ្យពួកគាត់ងាយក្នុងការទាយថាជាសម្ភារអ្វី និងធ្វើពីអ្វី? 
  7. ជ្រើសរើសក្មេងផ្សេងទៀតសម្រាប់លេងបន្ត រហូតដល់ចប់ល្បែងជាការស្រេច។ 

ការប្រែប្រួល៖ 
ល្បែងនេះអាចលេងដោយប្រើសម្ភារផ្សេងៗបាន ដូចជា ផ្លែឈើ បន្លែ ឬសម្ភារផ្សេងៗទៀត។
ល្បែងនេះអ្នកអាចលេងត្រឹមតែសួរក្មេងៗថាសម្ភារទាំងនោះឈ្មោះអ្វី? ក៏បានដែរដោយគ្រាន់តែធ្វើការស្ទាបតែប៉ុណ្ណោះ។