< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងបេះផ្លែឈើ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

15-30 នាទី
2-4
៥ឆ្នាំ លើស
ផ្សេងៗ, គ្រាប់ឡុកឡាក់, គ្រាប់តូចៗ
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
 • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
 • បុរេគណិត បុរេគណិត

សកម្មភាព ៖ ល្បែងបេះផ្លែឈើ
វិទ្យាសាស្រ្ត ៖
អាហាររូបត្ថម្ភ(ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានអំពីក្រុមអាហារ និងអាហារុបត្ថម្ភ)
សិក្សាសង្កម ៖
បំណិនទំនាក់ទំនង
(បំណិនរស់នៅក្នុងសង្គម និងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមិត្តភក្តិដែលមានវ័យប្រហែលគ្នា)
បុរេគណិតទំហំ និងពណ៌(ចំណាត់ក្រុម និងលំដាប់លំដោយ)

គោលបំណង
(វិទ្យាសាស្រ្ត) ប្រាប់បានពីឈ្មោះបន្លែ ផ្លែឈើ និងអាហារក្រុម។

  ចូលចិត្តញុាំបន្លែ ផ្លែឈើ និងអាហារសំបូរជីវជាតិ
  សហការ ស្តាប់យោបល់ និងឯកភាពគំនិត ដើម្បីសម្រេចការងារក្រុម។

(សិក្សាសង្គម) ៖ ប្រាប់ពីរបៀបលេងល្បែងសេរីដែលបានលេងជាបុគ្គល ឬក្រុម។
  ប្រាប់បានពីឈ្មោះកុមារដ៏ទៃទៀតដែលខ្លួនបានលេងជាមួយដោយមិនបំពានលើគ្នាទៅ
  វិញទៅមក។
 លេងល្បែងសេរីដែលខ្លួនចូលចិត្តជាបុគ្គល្អ ឬ ជាក្រុម។
  ចូលរួមលេងជាមួយកុមារដ៏ទៃទៀតដោយមិនបំពានគ្នា។
  បង្ហាញឈ្មោះក្រុមដ៏ទៃទៀតដែលខ្លួនបានលេងជាមួយ។
  បង្ហាញស្មារតីចែករំលែក និងការយោគយល់ក្នុងបេលលេងល្បែងជាមួយមិត្តភក្តិ។

(បុរេគណិត) ប្រាប់បានពីការរៀបវត្ថុតាមលំដាប់លំដោយប្រភេទ ក្រុម ទំហំ និងពណ៌ប្រាប់បានពីរបៀប
រៀបតាមចង្វាក់ដដែលៗនូវរូបរាងធរណីមាត្រតាមពណ៌បន្តគ្នានិងតាមលំដាប់លំដោយ។
ទម្លាប់ប្រើប្រាស់ និងទុកដាក់សម្ភារឱ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់។

សៀវភៅ ដកស្រង់ចេញពីរឿង “តើអ្នកពូកែអី?”

កម្រិត ៖ មធ្យម ទាប ខ្ពស់

រយៈពេល ៣០នាទី

ឧបករណ៍ ក្តារល្បែង, របស់ដែលមានពណ៌ទាំង៤ខុសគ្នា សម្រាប់សសម្គាល់ ដូចជា ពណ៌បៃតង
ទឹកក្រូច ក្រហម និងលឿង, គ្រាប់ឡុកឡាក់ពណ៌មួយ, និងតែងតាំងក្មេងម្នាក់សម្ដែងជា
សត្វស្វា ។

ការរៀបចំ ដាក់របស់ដែលមានពណ៌ទាំង ៤ពណ៌នៅលើក្តារល្បែងតាមដើមឈើនីមួយៗនោះ

(ដើមឈើ ១ដើមមានចំនួន ១០ផ្លែ) 

សេចក្ដីណែនាំ៖ 

 1. ថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលេងល្បែងក្តារបោះពុម្ភជាមួយកូនៗទាំងអស់គ្នា។
 2. ល្បែងក្តារបោះពុម្ភនោះគេហៅថា ល្បែងបេះផ្លែឈើ។ 
 3. ឥឡូវកូនៗទាំងអស់គ្នាត្រូវចែកជាក្រុម ហើយក្នុងមួយក្រុមមានគ្នាចំនួន ៥នាក់។
 4. ក្នុងចំណោម៥នាក់ មានម្នាក់ត្រូវជ្រើសរើសធ្វើជាសត្វស្វា។
  (សម្រាប់អ្នកធ្វើជាសត្វស្វាសមាជិកក្រុម ២នាក់ក៏បានដែរ)
 1. ហើយ ៤នាក់ទៀតលេងជាអ្នកបេះផ្លែឈើ។
  (សម្រាប់អ្នកបេះផ្លែឈើនីមួយៗមានសមាជិក២នាក់ក៏បានដែរ)
 2. ចែកក្តារល្បែង គ្រាប់ឡុកឡាក់ដែលមាន៦ពណ៌ និងវត្ថុតំណាងផ្លែឈើទាំង ៤ពណ៌ មួយពណ៌មាន
  ចំនួន ១០ ហើយមួយពណ៌ផ្សេងទៀតសម្រាប់ដំណាងឱ្យសត្វស្វា  ដើរទៅកាន់ក្រុមដំបូងដែលបាន
  ចាប់ផ្ដើមលេង។ បញ្ជាក់៖វត្ថុសម្គាល់សម្រាប់សត្វស្វានោះ សុំជាពណ៌ខៀវ សម្រេចចិត្តឱ្យក្មេងម្នាក់
  ណាដែលចាប់ផ្ដើមលេងមុនគេ ហើយរមៀលគ្រាប់ឡុកឡាក់ពណ៌នោះ  ប្រសិនបើទទួលបានពណ៌ ក្រហម នោះក្មេងម្នាក់ត្រូវបេះយកផ្លែឈឺរី ១ផ្លែដាក់នៅចំពីមុខគេ និងបន្ទាប់មកឱ្យក្មេងបន្ទាប់ទៀត បើរមៀលគ្រាប់ឡុកឡាក់ពណ៌លឿង ចាប់យកផ្លែក្រូចឆ្មា។
  ពណ៌ទឹកក្រូច=ផ្លែប័រ
  ពណ៌បៃតង=ផ្លែប៉ោម 
  ប្រសិនបើបានពណ៌ផ្កាឈូក=យកបានផ្លែឈើ២មុខ (២មុខណាក៏បានដែរ) 
  ប្រសិនពណ៌ខៀវ=សត្វស្វាត្រូវដើរតាមរូបសញ្ញាហ្នឹងព្រួញ ១ព្រួញ
 1. ធ្វើបែបហ្នឹងជារង្វង់ជុំ និងក្មេងណាដែលប្រមូលផ្លែឈើបានច្រើនជាងគេ ម្នាក់នោះគឺជាមនុស្សឈ្នះ តែត្រូវប្រមូលផលឱ្យបានអូនសត្វស្វាដែរ ប្រសិនបើសត្វស្វាដើរតាមព្រួញដល់អស់ព្រួញ នោះអ្នក
  ទាំង ៤ត្រូវចាញ់តែម្ដង។ 
 2. ប្រសិនបើមានពេលច្រើន ត្រូវលេងឱ្យគ្រប់គ្នាដោយផ្លាស់ប្ដូរក្មេងៗទាំងអស់ ៥នាក់ជាការស្រេច។