< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែង


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
កាត
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
 • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
 • បុរេគណិត បុរេគណិត

សកម្មភាព ៖ ល្បែងផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែង
ចិត្តចលភាព
បំណិនចលកតូច (ការហ្វឹកហាត់បង្កើនកម្លាំង សម្របសម្រួលសាច់ដុំដៃ និងភ្នែកសាច់ដុំភ្នែក)។
បំណិនចលកធំ   (ការហ្វឹកហាត់បង្កើនកម្លាំង សម្របសម្រួលសាច់ដុំតូច និងសាច់ដុំធំ)។

បុរេគណិត

ទំហំ និងពណ៌ (ចំណាត់ក្រុម និងលំដាប់លំដោយ)

គោលបំណង
(ចិត្តចលភាព) ប្រាប់ពីររបៀបធ្វើចលនាដៃតាមទម្រង់ផ្សេងៗដោយការធ្វើអ្វីមួយ ឬលេងល្បែង។
បង្ហាញពីរបៀបធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្រង់ផ្សេងៗនៃសកម្មភាពរួមមួយ។
(បុរេគណិត) ប្រាប់បានពីរបៀបរៀបវត្ថុតាមលំដាប់ក្រុម ប្រភេទ ទំហំ និងពណ៌។

កម្រិតសិក្សា ៖ ទាប មធ្យម ខ្ពស់។

សៀវភៅ ដកស្រង់ចេញពីរឿង “តើនរណាជាអ្នកលាបពណ៌មេឃ?” 

រយៈពេល ៣០ នាទី

ឧបករណ៍ កាតពណ៌តូច ១២ពណ៌មានពណ៌ក្រហម ខៀវ លឿង បៃតង ទឹកក្រូច ស្វាយ ស ខ្មៅ
ពណ៌ខៀវស្វាយ ផ្កាឈូក ត្នោត និងពណ៌ប្រផេះ មួយឈុត។

ការរៀបចំ ធ្វើកាតពណ៌ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចែកក្មេងៗ ។

សេចក្ដីណែនាំ៖ 

 1. ថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលេងល្បែងផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងជាមួយកូនៗទាំងអស់គ្នា។
 2. បែងចែកឱ្យក្មេងៗទាំងអស់ឈរ ឬអង្គុយជារង្វង់ក៏បាន។
 3. ជ្រើសក្មេងម្នាក់ឱ្យអង្គុយចំកណ្តាលរង្វង់។
 4. ចែកកាតពណ៌ដែលបានរៀបចំរួចនោះទៅកាន់ក្មេងៗ ។
 5. ក្មេងៗចាំបាច់មានពណ៌ដូចគ្នា មិនមែនម្នាក់មួយពណ៌ទេ។
  ឧទាហរណ៍៖ កាតពណ៌ក្រហម ៤នាក់ ពណ៌លឿង ៤នាក់ ពណ៌ខៀវ ៤នាក់..។ ប្រសិនបើនៅក្នុងថ្នាក់មានកន្លែងតូច មិនត្រូវប្រើប្រាស់កាតពណ៌ទាំងអស់នោះទេ។
 6. ណែនាំក្មេងៗថាត្រូវចងចាំពណ៌ដែលខ្លួនគេកំពុងកាន់។
 7. អ្នកអង្គុយចាំទីកណ្តាលវង់ត្រូវនិយាយថា “ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ក្រហម” ឬ “ពណ៌ក្រហម” 
 8. ក្មេងៗដែលមានពណ៌ក្រហមទាំងប៉ុន្មាននាក់ចាំត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងគ្នាអង្គុយ។ 
 9. ហើយអ្នកដែលនៅចំកណ្ដាលវង់នោះត្រូវស្វែងរកអ្នកដែលកន្លែងអង្គុយកន្លែងដដែល។ 
 10. អ្នកដែលអង្គុយកន្លែងដដែលនឹងត្រូវចាញ់ ហើយមកចាំទីម្តង។

 11. អ្នកគ្រូធ្វើដូចនេះ ដដែលរហូតដល់អស់ម៉ោងលេងហ្គេមនេះជាការស្រច។