< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងដណ្ដើមពណ៌


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
កាត
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
 • បុរេគណិត បុរេគណិត

សកម្មភាព៖   ល្បែងដណ្ដើមពណ៌

ចិត្តចលភាព
បំណិនចលកតូច (ការហ្វឹកហាត់បង្កើនកម្លាំង សម្របសម្រួលសាច់ដុំដៃ និងភ្នែកសាច់ដុំភ្នែក)។
បំណិនចលកធំ   (ការហ្វឹកហាត់បង្កើនកម្លាំង សម្របសម្រួលសាច់ដុំតូច និងសាច់ដុំធំ)។

បុរេគណិត

ទំហំ និងពណ៌ (ចំណាត់ក្រុម និងលំដាប់លំដោយ)។

គោលបំណង
(ចិត្តចលភាព) ប្រាប់ពីររបៀបធ្វើចលនាដៃតាមទម្រង់ផ្សេងៗដោយការធ្វើអ្វីមួយ ឬលេងល្បែង។
បង្ហាញពីរបៀបធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្រង់ផ្សេងៗនៃសកម្មភាពរួមមួយ។
(បុរេគណិត)   ប្រាប់បានពីរបៀបរៀបវត្ថុតាមលំដាប់ក្រុម ប្រភេទ ទំហំ និងពណ៌។

កម្រិតសិក្សា ៖ ទាប មធ្យម ខ្ពស់។

សៀវភៅ ដកស្រង់ចេញពីរឿង “តើនរណាជាអ្នកលាបពណ៌មេឃ?” 

រយៈពេល ៣០ នាទី

ឧបករណ៍ ៖ អ៊ុតក្រដាសពណ៌ (កាត១, កាត២, កាត៣) និងកាត់វាជា ៨ចំណែកដើម្បីធ្វើជាកាត។ មានពណ៌ ក្រហម ស លឿង
ស្វាយ ខៀវ បៃតង ខ្មៅ។

ការរៀបចំ គម្របដបត្រូវមានគ្រប់គ្រាន់ និង ក្រដាសពណ៌សម្រាប់ក្មេងៗ ។


សេដក្ដីណែនាំ៖

 1. ថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលេងល្បែងដណ្ដើមពណ៌ជាមួយកូនៗទាំងអស់គ្នា។
 2. ចែកកាតពណ៌ឱ្យទៅក្មេងៗម្នាក់ ១សន្លឹក។
 3. កូនៗត្រូវឈរនៅចំកន្លែងកៅអីរបស់ខ្លួន និងដើរនៅមួយកន្លែង​ ឬទៅមុខជុំវិញក៏បាន។
 4. អ្នកគ្រូនិយាយពណ៌មួយ និងបន្តស្រែកពណ៌ហ្នឹង២ដងទៀត (ឧទាហរណ៍. “ពណ៌ក្រហម ៗ ៗ”
 5. ក្មេងៗដែលមានពណ៌ក្រៅពីពណ៌ក្រហមត្រូវអង្គុយចុះទាំងអស់ ហើយក្មេងៗដែលមានពណ៌ក្រហមនោះ នៅឈរដូចដើម មិនឱ្យអង្គុយទេ 
 6. ក្មេងដែលឈរ ឬ ក្មេងដែលមានពណ៌ក្រហម ត្រូវលើកបង្ហាញកាតពណ៌ក្រហមរបស់ខ្លួនឡើង ដើម្បីឱ្យគ្រូបានពិនិត្យ។
 7. ក្មេងៗណាដែលអង្គុយទាំងដែលខ្លួនមានកាតពណ៌ដូចដែលអ្នកស្រែក បានស្រែកនោះ ឬ ក្មេងណាដែលឈរទាំងដែលខ្លួនមិនមានការពណ៌ដែលបានស្រែកនោះ ពួកគេនឹង
 8. ត្រូវចាញ់ និងត្រូវឈរនៅកន្លែងខាងមុខ។
 1. ប្រសិនបើអ្នកស្រែកពាក្យថា «ឥន្ទធនូ» ក្មេងៗទាំងអស់ត្រូវអង្គុយចុះ។
 2. ក្មេងៗចុងក្រោយដែលនៅសេសសល់អាចក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ ដើម្បីហៅពណ៌វិញម្ដង។

ការប្រែប្រួល៖