< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងធ្វើគ្រាប់សី


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
កន្ត្រៃ, កៅស៊ូកង, ដបទឹកសុទ្ធ, ក្រដាសកាសែត, ក្រដាសជូតមាត់
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

សកម្មភាព ល្បែងធ្វើគ្រាប់សី 

                          ចិត្តចលភាព៖ បំណិនចលនាធំ៖ ការហ្វឹកហាត់ បង្កើនកម្លាំង

                          និងការសម្របសម្រួលនៃចលនាសាច់ដុំតូច និងសាច់ដុំធំ។
                          សិក្សាសង្គម៖ គំនូរ និងសកម្មភាពកសាង៖ ការយល់ដឹង

                          និងការពេញចិត្តចំពោះសិល្បៈតាមរយៈការបង្កើតរូបភាព 

គោលបំណង

ចិត្តចលភាព៖ ប្រាប់បានពីរបៀបដើរ រត់ លោត វារ លូន ចុះនិងឡើង បោះ តោង ឡើង គប់ រមៀល បង្វិលខ្លួន រុញ និងទាញ ទៅតាមគោលដៅ និងចម្ងាយដែលបានកំណត់។ គប់ចម្ងាយ គប់ចំណុច តោងឡើងរបារ បង្វិលខ្លួនលើដី និងជុំវិញរបស់អ្វីមួយ រុញ និងទាញដោយរាងកាយ។
សិក្សាសង្គម៖
ប្រាប់បានពីការបត់រូបភាព រោយ ដេរ ត្បាញ សូនរូប គូរ ផាត់ពណ៌ ហែក កាត់ បិទ បត់ … ដើម្បីបង្កើតជារូបភាពផ្សេងៗ។ បត់ក្រដាសបានជារូបផ្សេងៗដូចជា៖ យន្តហោះ ទូក អាវ…

រយៈពេល ៣០ នាទី 

ឧបករណ៍ ដបទឹកសុទ្ធមួយ (ដបពណ៌ ឬលាបពណ៌ក៏បាន) កន្រ្តៃ ១ ក្រដាសកាសែត ឬក្រដាសជូតមាត់ក៏បាន និងកៅស៊ូកងមួយចំនួន។  

កម្រិតសិក្សា ៖ មធ្យម និង ខ្ពស់ 

ការរៀបចំ ត្រៀមគ្រាប់សីដែលបានធ្វើរួច សម្រាប់បង្ហាញកុមារមុនពេលធ្វើជាមួយពួកគេ។ 

សេក្ដីណែនាំ៖ 

  1. ចាប់ផ្ដើមលេង និងធ្វើគ្រាប់សីជាមួយគ្នាតែម្ដង និងប្រាប់កុមារថា ថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើគ្រាប់សីសម្រាប់លេងទាំងអស់គ្នា។ 
  2. សួរសំណួរមួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹងល្បែងវាយសី មានដូចជា៖ តើកូនធ្លាប់លេងកីឡាវាយសីដែរទេ? កូនៗបានរ៉ាតកែតនិងគ្រាប់សីមកពីណាដែរ? កូនលេងជាមួយនរណាគេ នៅណា ពេលណា? 
  3. បង្ហាញកុមារពីគ្រាប់សីដែលអ្នកបានធ្វើរួចនោះ និងប្រាប់ថាយើងនឹងធ្វើវាបែបនេះដែរ។ 
  4. ចាប់ផ្ដើមធ្វើវា៖